Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Priser – Affald

Prisen for at få hentet affald er sammensat af forskellige takster:

 • Grundtakst
 • Beholdertakst
 • Lovpligtigt jordflytningsgebyr

Grundtakst

Alle husstande i kommunen skal betale grundtakst. Grundtaksten differentierer i forhold til husstandstyper, altså om man bor i villa/rækkehus, etagebolig eller på kollegie.    
 

Det dækker grundtaksten over

Grundtaksten for en husstand i villa/rækkehus inkluderer: 

 • Haveaffald
 • Storskrald
 • Farligt affald
 • Papir- og glasindsamling i kuber
 • Genanvendelige fraktioner – plast, mad- og drikkekartoner, metal, papir, glas og pap
 • Genbrugsstation
 • Administration

Grundtaksten for en husstand i etageboliger inkluderer:

 • Storskrald 
 • Farligt affald
 • Papir- og glasindsamling i kuber
 • Genanvendelige fraktioner
 • Genbrugsstation
 • Administration 

Etageboliger betaler ikke for at få hentet haveaffald. Ordningen for haveaffald er en frivillig ordning, som boligselskabet aktivt skal tilmelde sig.

Læs mere om haveaffald i boligselskaber her

Grundtaksten for kollegier og institutioner 

Grundtaksten for kollegier er fastsat til 20% af grundtaksten for etageboliger. Institutioner betaler en grundtakst alt efter deres størrelse.

Beholdertakster

Ud over grundtaksten betaler alle husstande for deres beholdere til mad- og restaffald. Prisen for den enkelte husstand er beregnet ud fra: 

 • Udgifter til tømning – varierer blandt andet i forhold til, hvilken beholderstørrelse og tømmefrekvens, man har valgt 
 • Udgifter til afsætning af det indsamlede affald
 • Udgifter til fx ekstraydelser til vores renovatør, administrationsomkostninger til Vestforbrænding, udvikling af affaldsordninger, indkøb af madaffaldsposer og papirsække til restaffald mm.

Jordflytningsgebyr

Gebyret dækker Lyngby-Taarbæk kommunens omkostninger til administration, planlægning og anvisning i forbindelse med jordflytning. Jordflytningsgebyret opkræves på vegne af Lyngby-Taarbæk Kommune. 

Prisen for en gennemsnitlig husstand

For en gennemsnitlig husstand er prisen for affald 4.315 kr. i 2024.

Det dækker over:

 • Et grundgebyr på 2.755 kr. 
 • En 240 liters 2-kammerbeholder til mad og rest med tømning hver 14. dag og ugetømning i sommermånederne på 1.560 kr.