Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu
Kort med nål på Taarbæk Vest

Kloakseparering i Taarbæk Vest

Projektet Taarbæk Vest har til formål at mindske risikoen for at der ved kraftige regnskyl sker overløb til Øresund, og at opnå det serviceniveau, der er fastsat i spildevandsplanen.

Første opgave er at reducere overløb af opspædet spildevand, der forekommer, fordi der ikke er plads til den øgede mængde regnvand, der kommer ned i fællessystemet. Dette gøres ved at frakoble regnvand fra fællessystemet, således der frigives plads i disse ledninger, hvilket mindsker behovet for at sende opspædet spildevand i Øresund.

Samtidig ser vi på det fastsatte serviceniveau, som indebærer, at der kun må komme spildevand på terræn en gang hvert 10 år og regnvand på terræn hvert 5 år. På nuværende tidspunkt arbejdes der med modelberegninger, som efterfølgende vil blive brugt som beslutningsgrundlag for de løsninger, vi vælger.