Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Placering af affaldsbeholdere

Her kan du få svar på hvor affaldsbeholderne skal stå for at blive tømt.

Haveaffald, pap og storskrald

Både beholdere til haveaffald, pap og storskrald (beholder, papirsække og grenbundter) skal stilles ud til vejen, på selve fortovet, inden kl. 7 på tømmedagen. Husk, at der altid skal være fast underlag. Beholdere til pap og haveaffald skal altid stå med håndtaget udad.

Se video om placering af beholdere (youtube)

2- og 4-kammerbeholder

Dine beholdere skal altid stå med håndtagene udad. Hvis vi skal hente beholderne inde på din grund, skal din adgangsvej desuden leve op til nogle regler. Det er for at reducere risikoen for ulykker, overbelastning og nedslidning af skraldemændene.

Hvis adgangsvejen ikke lever op til nedenstående krav, skal du stille dem ud til fortovet med håndtaget udad inden kl. 7 på tømmedagen:

Grafik adgangsvej
 1. Adgangsvejen skal have et jævnt og fast underlag på mindst 1 meters bredde – fx fliser, asfalt eller beton. Buske, hække og træer skal være beskåret, så de ikke vokser ind over adgangsvejen.
 2. Der må ikke være mere end 10% stigning (10 cm pr. meter).
 3. Der må ikke være bump, trapper eller trin på vejen.
 4. Der er ikke græs, perlesten, brosten, grus, chaussesten og lignende.
 5. Der skal være en frihøjde på mindst 2 meter hele vejen, så skraldemanden ikke støder hovedet. 
 6. Der ligger ikke noget i vejen som fx cykler eller haveredskaber. 
 7. Har du en havelåge, skal den kunne stå åben af sig selv.
 8. Håndtaget skal vende ud mod skraldemanden.
 9. Der skal være fri adgang til stativ/beholder og mindst 0,5 m frit rundt om stativet (dog ikke bagved).
 10. I vintermånederne skal du sørge for, at fortovet og adgangsvejen er ryddet for sne og evt. er gruset. Vejsalt skader grundvandet.
 11. Der skal være oplysning i de mørke vintermåneder.