Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Vandkvalitet

Drikkevandet i Lyngby-Taarbæk har høj kvalitet, og vi tager vandprøver for at overvåge vandkvaliteten. Vores drikkevand bliver pumpet op fra undergrunden og er dannet af regnvand, som har brugt årtier på at trænge ned gennem jordlagene til grundvandet.

Vandglas

FAQ om vandkvalitet

Hvorfor smager vandet ikke altid ens?

Vandets sammensætning varierer, alt efter hvor du bor, og hvornår du tapper vandet. Det skyldes, at vandet kommer fra to forskellige vandværker, nemlig Lundtofte og Sjælsø Vandværk.

Hvad kan jeg gøre for at passe på drikkevandet?

Hvis du vil være med til at passe på grundvandet – fremtidens drikkevand, skal du undlade at bruge sprøjtemidler i din have og på dine fliser. Én enkelt dråbe sprøjtegift kan forurene en hel husstands drikkevand. Derfor opfordrer vi alle til i stedet at bruge naturlige alternativer.

Tips til brug af færre pesticider hos Miljøstyrelsen

Du skal heller ikke hælde olie, maling, lak, terpentin og andre kemikalier ud på din grund eller i afløbet. Dine kemikalier skal derimod afleveres som farligt affald på genbrugsstationen.

Se, hvornår genbrugsstationen har åbent

Hvad undersøges vandet for?

Vi kontrollerer løbende vores drikkevand, så vi hele tiden har styr på at vandkvaliteten er høj.

Læs om hvad og hvor ofte vi analyserer vandet

Bliver drikkevandet tjekket for PFAS?

Der er stor fokus på PFAS-stoffer, og det gælder også i Lyngby-Taarbæk Forsyning.

PFAS består af en stor gruppe af syntetisk fremstillede fluorstoffer, der har været brugt siden 1950’erne, særligt i industrien til imprægnering og forkromning.

PFAS er svære at nedbryde. Derfor kan de ophobe sig i miljøet i større mængder og blive sundhedsskadelige.

Der er skrappe krav til, hvor meget PFAS der må være i drikkevand. Vi tjekker for PFAS-stoffer minimum 1 gang årligt, og alt drikkevand, vi leverer, overholder myndighedernes krav.

Få gode råd om PFAS hos Tænk

Se vandkvalitetsrapporter her

Hvad kan jeg gøre for at undgå PFAS

Forbrugerrådet Tænk har lavet 10 gode råd til at undgå fluorstoffer i dine produkter:

  1. Vælg udendørstøj uden PFAS
  2. Undgå PFAS i imprægneringsmidler
  3. Gør rent ofte for at undgå PFAS i indeklimaet
  4. Tjek kosmetik og pleje for PFAS med appen Kemiluppen
  5. Brug skivoks, bilvoks og cykelolie uden fluorstoffer
  6. Vælg maling og træbeskyttelse uden PFAS
  7. Svanemærkede møbler og tøj er uden PFAS
  8. Undgå tandtråd med fluorstoffet PTFE
  9. Vælg en stegepande uden PFAS
  10. Stil spørgsmål om PFAS med appen Tjek Kemien eller spørg i den butik, du handler.

Kunne du tænke dig en uddybende beskrivelse af de 10 råd? Så kan du læse mere hos Forbrugerrådet Tænk.

Har du spørgsmål til PFAS og vandkvaliteten i dit område, er du velkommen til at kontakte os.

Hvor hårdt er vandet?

Drikkevandets hårdhed i Lyngby-Taarbæk ligger mellem 17-21° dH – det vil sige, at det er hårdt, men ikke meget hårdt. Til sammenligning er blødt vand 4-8° dH. Udtrykket hårdhed dækker over vandets indhold af calcium og magnesium.

Hvorfor blødgør I ikke vandet?

Det er der flere forskellige årsager til.

40 % af det vand, vi leverer til vores kunder, kommer fra Sjælsø Vandværk, hvor vandet ikke bliver blødgjort. Det ville betyde en markant udvanding af effekten, når vandet blev blandet.

Derudover ville det blive dyrere, og når effekten er begrænset, synes vi ikke det er rimeligt at lægge en ekstra udgift over på kunderne.

Med i vores overvejelser er også, at det er bedre for miljø og klima, hvis vi ikke skal drive et energikrævende blødgøringsanlæg, hvor der bliver brugt kemikalier.

Hvorfor er vandet pludselig misfarvet?

Hvis dit kolde vand er uklart eller misfarvet skyldes det typisk, at aflejret kalk og jern er blevet revet løs fra rørene, f.eks. i forbindelse med at vi har skiftet en vandledning. Misfarvningen er ufarlig og du skal bare lade alle vandhaner løbe et par minutter, indtil vandet igen er klart. Rens eventuelt filtrene til vandhanerne bagefter.

Har vandet en mælkehvid farve, skyldes det luftbobler i vandet. Det er ikke sundhedsskadeligt, og boblerne forsvinder af sig selv.