Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Klager og erstatning

Du har mulighed for at klage over Lyngby-Taarbæk Forsyning, ligesom du kan have krav på erstatning, hvis vi forårsager en skade.

FAQ om klager og erstatning

Hvordan klager jeg?

Hvis du vil klage til Lyngby-Taarbæk Forsyning, kan du skrive til os på forsyning@ltf.dk.
Hvis du vil indbringe en klage vedrørende tvister med Lyngby-Taarbæk Forsyning, skal du klage via klageportalen for Nævnenes Hus.

På Klageportalen kan du også få vejledning i, hvordan du opretter en klage.

Gå til Klageportalen
 

Hvad gør jeg, hvis der er kommet en skade på min bolig?

Hvis du mener, at din ejendom er blevet skadet på grund af Lyngby-Taarbæk Forsynings arbejde, skal du kontakte dit eget forsikringsselskab. Forsikringsselskabet vil enten køre sagen videre eller afvise den.

Hvad gør jeg, hvis mit forsikringsselskab afviser min sag?

Hvis forsikringsselskabet afviser sagen, skal du anmelde skaden til Lyngby-Taarbæk Forsyning. Send billeder og anden dokumentation for skaden, policenummer og dit forsikringsselskabs afvisning af sagen.

Du sender det til forsyning@ltf.dk.

Når vi modtager anmeldelsen, sender vi den videre til vores eget forsikringsselskab, som kører sagen, og til entreprenørens forsikringsselskab. Du vil derefter blive kontaktet.

Hvad gør I for at dokumentere skader?

Hvis vi vurderer, at anlægsarbejde kan påvirke nærliggende bygninger, tager vi billeder af facaderne, inden vi går i gang. På nogle bygninger monterer vi også vibrationsmålere, så der kan gribes ind med det samme, hvis vibrationerne bliver for voldsomme.

Hvad kan jeg selv gøre?

Som nabo til et stort anlægsprojekt kan det være en god ide selv at fotografere ejendommen. Det vil lette dialogen med bl.a. forsikringsselskabet, hvis der opstår en skade, efter anlægsarbejdet er gået i gang.