Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu
Kort med nål på Hjortekær opland

Hjortekær opland: Reduktion af overløb fra Mølleåen

Projektet vil blive gennemført for at reducere overløb til Mølleåen ved Dybendal og for at overholde det serviceniveau, Lyngby-Taarbæk Forsyning er forpligtet til at leve op til i Hjortekær opland.

Projektet omfatter udformning af nye foranstaltninger, der kan aflaste de eksisterende systemer for håndtering af opspædet spildevand.

Lyngby-Taarbæk Forsyning er lige nu i gang med at foretage målinger i kloaksystemet, så vi kan indhente detaljerede data, som skal bruges til at udforme fremtidssikre løsninger. Data vil således blive brugt som beslutningsgrundlag til de løsninger, vi vælger.