Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu
Kort med nål på Hummeltoft-og-Buskevejskvarteret

Udvikling af kloaksystemet omkring Hummeltoft- og Buskevej

Projektet omfatter udvikling af kloaksystemet omkring Hummeltoftevej og Buskevej. Projektets formål er at imødegå problemer med overløb med fortyndet spildevand, når kloaknettet bliver sat under pres ved kraftig regn.

Lyngby-Taarbæk Kommune vedtog i marts 2021 en bæredygtighedsstrategi, hvoraf det fremgår at alle overløb i 2035 skal være halveret, og at 90 procent af overløbsmængden skal være fjernet i 2050. Det vurderes ikke umiddelbart at kunne overholdes med det eksisterende ledningsnet i området, og derfor er projektet omkring Hummeltoftevej og Buskevej blevet redefineret, således at vi vil kunne leve op til Lyngby-Taarbæk Kommunens bæredygtighedsstrategi.

Lyngby-Taarbæk Forsyning har siden foråret 2021 haft monteret midlertidige målere i kloaksystemet for at kunne indhente detaljerede data, som vi kan bruge til at udforme fremtidssikre løsninger. Data vil blive brugt i forbindelse med en idefaseundersøgelse, hvorefter der vil blive udarbejdet et kvalificeret oplæg.