Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Besøg på genbrugsstationen

Genbrugsstationen på Firskovvej modtager de fleste typer affald, som bliver sorteret og genanvendt.

Luftfoto over genbrugsstationen

Vi tilbyder rundvisninger for folkeskoleklasser, gymnasieklasser, elever fra andre undervisningsinstitutioner og andre interesserede i større grupper.

Det kan du opleve

På rundvisningen får I indblik i, hvordan affaldet bliver sorteret og hvordan vi kan genanvende dets ressourcer. Vores medarbejdere har kursus i formidling, og rundvisningen er i tråd med Vestforbrændings øvrige undervisningsmateriale. Vestforbrænding er det affaldsselskab, vi er medejer af, og som håndterer det affald, der bliver afleveret på genbrugsstationen.

Et besøg kan tilpasses jeres ønsker og behov. 

Praktisk info
 • Adresse: Firskovvej 7-9, 2800 Kongens Lyngby
 • Hvornår: Besøg foregår mellem klokken 9 og 14 på hverdage
 • Varighed: Et besøg tager ca. 1 time
 • Pris: Besøgene er gratis
 • Aldersgrænse: Fra 0. klasse og derover
 • Antal personer pr. besøg: 10-30 personer
 • Vi har nogle sikkerheds- og hygiejnemæssige retningslinjer ved besøg, som I forud for besøget skal have orienteret jer om – se afsnittet ”Regler ved besøg på genbrugsstationen”
 • Husk at medbringe varmt tøj og evt. regntøj, da størstedelen af besøget foregår udendørs.
Regler ved besøg på genbrugsstationen
 • Det er et krav, at alle skal bære refleksvest, når de færdes på genbrugsstationen. Vestene bliver udleveret ved genbrugsstationen, inden rundvisningen starter.
 • De besøgende må ikke klatre op på eller stikke hånden ned i containere, rode i affaldet eller røre ved maskiner og andet udstyr.
 • Ved besøg af skoleklasser må der maks. være 30 personer med til rundvisningen, inklusiv undervisere.

 

Fakta om genbrugsstationen

Genbrugsstationen på Firskovvej modtager de fleste typer affald – dog ikke madaffald og dagrenovation samt visse typer farligt affald. I samarbejde med Vestforbrænding sørger vi for den bedste udnyttelse af affaldet, når affaldet bliver kørt væk fra genbrugsstationen. En stor del af affaldet bliver genanvendt, mens resten bliver brændt og skaber fjernvarme og elektricitet.

Læs mere om genbrugsstationen

Book besøg

Udfyld formularen så vi ved hvem I er, og hvornår I ønsker at besøge genbrugsstationen.

Hvor er I fra?
Hvis I er en skole: Angiv både antal lærere og elever.