Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Renseanlæg

Renseanlægget Mølleåværket modtager hvert år 10 mio. m3 spildevand fra kommunerne Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Rudersdal og Gentofte.

Mølleåværket

Mølleåværket er et af de mest avancerede renseanlæg i Danmark. Spildevandet renses grundigt og miljøvenligt, og vi har en høj udnyttelse af restprodukterne til produktion af grøn elektricitet.

Besøg Mølleåværkets hjemmeside her
 

FAQ om renseanlæg

Hvor kommer spildevandet fra?

Spildevand er alt det vand, der bliver udledt gennem kloakken fra huse, etageejendomme og virksomheder. Derudover bliver regnvand også betragtet som spildevand.

Hvordan bliver spildevandet renset?

På Mølleåværket renser vi bl.a. spildevandet for organiske stoffer som ammoniak, kvælstof og fosfor, fordi de er skadelige for naturen.

Processen er højteknologisk, og spildevandet kommer igennem en mekanisk, biologisk og kemisk rensning, før det bliver ledt ud i Øresund.

Anlægget renser en del af spildevandet til en kvalitet, der ikke blot lever op til myndighedernes krav til, hvor rent vand skal være for at udledes i fersk badevand – det er langt renere.

Læs mere om rensningen på Mølleåværket.dk

Hvor bliver det rensede spildevand ledt ud?

Det rensede spildevand bliver ledt ud i Øresund gennem en udløbsledning, der er 145 cm i diameter og knap fire km lang. Den ender cirka 400 m fra kysten ved Strandmøllen.

Inden spildevandet løber ud i Øresund, måler vi blandt andet, hvor meget fosfor, kvælstof og organisk materiale der er i vandet for at sikre, at det er rent nok.

Hvad sker der ved kraftige regnskyl og skybrud?

Ved kraftige regnskyl og skybrud kan vandmængderne blive så store, at Mølleåværket ikke har kapacitet til at følge med. I de tilfælde bliver det overskydende vand ledt ud i Øresund uden at blive renset – det er det, man kalder aflastning. I de situationer består det overskydende vand hovedsageligt af regnvand.

Aflastningen fra Mølleåværket ligger generelt under den grænse, som myndighederne tillader.

Hvem ejer Mølleåværket?

Mølleåværket bliver drevet som en selvstændig virksomhed og er ejet af kommunerne Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Rudersdal og Gentofte i fællesskab.

Ejerfordelingen er:

  • Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding - 50.18 %
  • Novafos Spildevand Gladsaxe A/S - 33,43 %
  • Novafos Spildevand Rudersdal A/S - 14,88 %
  • Novafos Spildevand Gentofte A/S - 1,51 %