Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Leverandør

Er du leverandør til Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S eller et tilhørende selskab? Eller ønsker du at blive det? Her finder du oplysninger, vejledninger og generel information til leverandører og vores krav til leverandører.

Indkøb og udbud

Vi har en indkøbs- og udbudspolitik, der understøtter vores ambitioner om at lade økonomiske hensyn gå hånd i hånd med etiske og samfundsmæssige hensyn. 

Politikken er ikke en detaljeret guide til specifikke indkøb, men den beskriver vores intentioner og fokusområder.

Vi annoncerer vores udbud i Digitale udbud/EU supply, ligesom udbud også vil kunne findes på i TED og udbud.dk.

Gå til Digitale udbud

Gå til TED

Gå til udbud.dk

Elektronisk fakturering

Selskaberne i Lyngby-Taarbæk Forsyning har disse CVR- og EAN-numre:

Selskab CVR-nr. EAN-nr.

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S

29815909

5798008551031

Lyngby-Taarbæk Affald A/S 32292747 5798008550393
Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S 32292771 5798008550447
Lyngby-Taarbæk Vand A/S 32292763 5798008550423
Lyngby-Taarbæk Holding A/S 32560350 -
Mølleåværket A/S 33376146 5798008550430

Vores faktureringsadresse er: Firskovvej 38, 2800 Kgs. Lyngby.

Det er et krav, at alle fakturaer fremsendes elektronisk via EAN-nummer, og at de er påført korrekt kontaktperson og evt. sagsnummer.

EAN-nummer, kontaktperson og sagsnummer fremgår af den indgåede kontrakt/aftale, hvor også betalingsbetingelserne kan findes.

Standardbetingelser for indkøb

Vores standardbetingelser for indkøb gælder for leverandører, der leverer varer eller tjenesteydelser til Lyngby-Taarbæk Forsyning. 

Standardbetingelserne gælder for alle indkøb, hvor vi ikke indgår anden kontrakt med leverandøren.

Læs vores standardbetingelser her:

Ny leverandør

Hvis din virksomhed gerne vil være leverandør til Lyngby-Taarbæk Forsyning, eller hvis du har spørgsmål til vores indkøbsafdeling, er du altid velkommen til at kontakte Indkøb og Jura på ij@ltf.dk