Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Villa og rækkehus

Bor du i villa eller rækkehus, kommer vi og henter dit affald hos dig. Du har også mulighed for at aflevere en stor del af affaldstyperne på genbrugsstationen på Firskovvej.

Affald fra villaer

Her på siden kan du læse om afhentning og affaldsbeholdere specifikt for villaer og rækkehuse.

Læs om placering af affaldsbeholdere

FAQ om affaldsbeholdere

Hvilke affaldsbeholdere skal jeg have?

Du har typisk følgende beholdere:

 • 2-kammerbeholder
  Denne beholder er til mad- og restaffald. Den er typisk 240 liter, men kan fås større.
 • 4-kammerbeholder
  Denne beholder er til glas, metal, papir og plast. Mad- og drikkekartoner skal afleveres i samme rum som plastaffald.

Kan jeg få andre beholdere end dem, jeg har?

Der er nogle affaldsbeholdere, som du ikke automatisk har men skal bestille, hvis du ønsker det. 

Det samme gælder, hvis du ønsker en større 2-kammerbeholder eller 4-kammerbeholder. Læs mere om de forskellige typer af beholdere nedenfor.

Mad- og restaffald

Som udgangspunkt har du en 2-kammerbeholder på 240 liter til mad- og restaffald, men det er muligt at bytte den til en større beholder på 370 liter mod merbetaling, hvis du ikke har plads nok til dit affald.

Vær opmærksom på, at der også er en udgift for selve ombytningen på 762,50 kr. (inklusiv moms).

4-kammer

Som udgangspunkt har du en 4-kammerbeholder på 240 liter til metal, glas, papir samt plast og mad- og drikkekartoner, men det er muligt at bytte den til en større beholder på 370 liter mod merbetaling, hvis du ikke har plads nok til dit affald.

Vær opmærksom på, at der også er en udgift for selve ombytningen på 762,50 kr. (inklusiv moms).

Pap

Hvis du ønsker det, kan du bestille en beholder til pap. Vi leverer beholderen til døren.

Haveaffald

Hvis du vil have en beholder til haveaffald, skal du selv betale for den. Den koster 841,25 inklusiv moms og levering. 

Sådan bestiller du en ny eller anden størrelse beholder

Hvad end du ønsker at bestille en ny beholder eller en beholder i en anden størrelse, end du allerede har, skal du kontakte os på forsyning@ltf.dk.

Hvor meget fylder affaldsbeholderne?

240 liter

Beholdere til mad- og restaffald/4-kammerbeholder/pap:

Tegning med mål på affaldsbeholder på 240 liter

370 liter

Beholdere til mad- og restaffald/4-kammerbeholder:

Tegning med mål på affaldsbeholder på 370 liter

140 liter

Beholder til haveaffald

Tegning med mål på affaldsbeholder på 140 liter

Køkkenspand

Indendørs beholder til madaffald.

Køkkenspand

Bredde: 25 cm

Højde: 20 cm

Dybde 20 cm

Hvad gør jeg, hvis en beholder går i stykker?

Hvis din 2- eller 4-kammerbeholder går i stykker, kan du bestille reparation.

Hvis din beholder til haveaffald går i stykker, skal du selv sørge for reparation og betale omkostningerne. Hvis du mener, at renovatøren eller andre har ødelagt beholderen, skal vi bede dig om at indsende dokumentation. 

Hvis din beholder til pap er gået i stykker, kan du bestille en ny.

I alle disse tilfælde skal du kontakte os på forsyning@ltf.dk eller ringe på 72 28 33 60. 

FAQ om sortering og afhentning

Hvor mange typer skal jeg sortere affaldet i?

Du skal sortere i følgende affaldstyper:

 • Mad- og restaffald
 • Plast, inkl. mad og drikkekartoner
 • Glas
 • Metal
 • Papir
 • Pap
 • Farligt affald og småt elektronik
 • Storskrald
 • Tekstilaffald
 • Haveaffald

Læs mere om sortering af affald her

Sorteringsfolder

Du kan downloade en sorteringsfolder og printe den.

Hvor ofte bliver mit affald hentet?

 • 4-kammerbeholderen bliver tømt hver 14. dag.
 • 2-kammerbeholderen bliver også tømt hver 14. dag, men af hensyn til lugtgener er det hver uge i de tre sommermåneder.
 • Storskrald (hver 4. uge)
 • Beholder til pap (følger Storskrald, hver 4. uge)
 • Farligt affald (den røde miljøboks) sammen med 2-kammerbeholderen, når du selv har behov
 • Haveaffald (hver 14. dag fra 1. marts-30. november)
   

Hvis du ønsker hyppigere tømning af 2- kammerbeholderen, kan du bestille det mod merbetaling.

Se priser her

Bliver affaldet blandet sammen ved afhentning?

Nej, affaldet bliver ikke blandet sammen. Vores skraldebiler er indrettet med henholdsvis 4 og 2 kamre og kan derfor tømme beholderne på én gang, uden at affaldet bliver blandet.

Af samme grund må du ikke flytte rundt på rumdeleren i din affaldsbeholder.

Hvad skal jeg gøre, hvis der falder sne?

I vintermånederne har du ansvaret for at rydde din adgangsvej og dit fortov for sne og sørge for, at adgangsvejen er oplyst.

Kan jeg blive afmeldt affaldsordningerne?

Nej, det kan du ikke. Ordningen kan kun afmeldes, hvis ejendommen er ubeboet i mere end 6 mdr., eller grunden er tom. I så fald skal du dokumentere situationen, fx med en nedrivningstilladelse.

Efter afmelding henter vi dine affaldsbeholdere. Du har selv ansvaret for at tilmelde dig ordningen igen, hvorefter vi sørger for, at du får nogle nye beholdere.

Fra d. 1.1.2023 koster det 1.470 kr. ekskl. moms for afhentning og udbringning af beholder. Taksten vil blive opkrævet i forbindelse med afhentningen.

Hvordan får jeg flere grønne poser til madaffald?

Når du er ved at løbe tør, binder du en tom pose på 2-kammerbeholderen. Så udleverer skraldemændene nogle nye med det samme. Hvis de er løbet tør for poser, udleverer de dem næste gang, de kommer forbi. Du kan også altid hente nye poser på genbrugsstationen, når den er åben.

Hvorfor har jeg fået to ekstra papirsække?

Hvert år i december udleverer vi to ekstra sække til restaffald. Dem kan du bruge i løbet af året, hvis det på et tidspunkt kniber med at få plads til alt dit affald.

Stil sækkene ved siden af din 2-kammerbeholder – så tager vi dem med, når vi henter restaffald.