Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Erhverv

Alt genanvendeligt affald skal sorteres. Også hvis du har en virksomhed. Her kan du læse mere om reglerne for sortering af erhvervsaffald.

Siden 1. januar 2023 har det været et lovkrav, at alle virksomheder, foreninger og private institutioner skal sortere affald i minimum 10 fraktioner. 

Lyngby-Taarbæk Forsyning tilbyder en erhvervspakke til mindre virksomheder, hvis affald i ”art og mængde” svarer til mængden af affald fra en almindelig husstand. Du kan selv vælge sammensætningen af beholdere, der passer til din virksomheds affald, og som opkræves pr. beholder og for størrelsen på samme. Ud over prisen for beholdere, skal du også betale et administrationsgebyr. 

Eksempler på muligheder for erhvervsaffald:

  • Beholder til mad- og restaffald med 14. dages tømning til 1.372,8 kr. ex. moms årligt eller med ugetømning til 2.746,40 kr. ex. moms årligt.
  • 4-kammer til plast, papir, metal og glas med 14. dages tømning til 1.591,20 kr. ex. moms årligt.

Inden årsskiftet vil du kunne se vores takstblad for 2024 og hvad prisen er for den enkelte beholder. Indtil da er du velkommen til at kontakte os.

Der opkræves ikke grundgebyr for erhverv.

Hvis virksomheden har mere affald, end hvad der i ”art og mængde” svarer til en husstands, har du pligt til at lave en kontrakt med en godkendt privat affaldsindsamler, som kan hente affaldet til videre genanvendelse efter behov. Hvis du for eksempel har meget pap, skal du lave en kontrakt med en godkendt privat affaldsindsamler, der kan afhente pappet og sende det videre til genanvendelse.

Lyngby-Taarbæk Kommune fører tilsyn med, at reglerne overholdes. I 2025 bliver tilsynet med virksomhedernes affaldssortering skærpet. Tilsynet vil både indeholde et administrativt tilsyn og fysiske besøg hos virksomhederne. Læs mere om reglerne på kommunens hjemmeside:

Læs om regler for affald fra virksomheder

FAQ om erhvervsaffald

Kan min virksomhed benytte genbrugsstationen?

Ja, det kan den. På genbrugsstationen gælder de samme regler for virksomheder som for private. Vær opmærksom på, at køretøjer på pladsen højst må veje 3.500 kg plus en trailer.

Afregning for brug af genbrugsstationen foregår ved nummerpladeregistrering.

Læs mere om brug af genbrugsstationen for erhverv

Tilmeld virksomhed på vestfor.dk