Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Bestyrelser

Lyngby-Taarbæk Forsynings selskaber har hver sin bestyrelse. De fleste medlemmer er valgt af kommunalbestyrelsen.

Udover de politisk valgte medlemmer i bestyrelserne er der to forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i selskaberne for vand og spildevand, og medarbejderne i Lyngby-Taarbæk Forsyning vælger tre bestyrelsesmedlemmer blandt opstillede medarbejdere til bestyrelsen for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S.

Bestyrelserne beslutter de overordnede retningslinjer for selskabernes drift og udvikling og tager stilling til ekstraordinære forretningsmæssige dispositioner som fx større investeringer.

Bestyrelserne er ikke involveret i den daglige drift. Den varetages af den direktion, som bestyrelsen har ansat. Bestyrelsen skal føre tilsyn med direktionens ledelse af selskabet.

Der afholdes fire ordinære bestyrelsesmøder årligt. Derudover kan indkaldes til ekstraordinære bestyrelsesmøder.

Se, hvem der sidder i bestyrelserne

Referater fra bestyrelsesmøder

Lyngby-Taarbæk Service A/S og Holding A/S

Referater 2023

 

Referater 2022

 

Referater 2021

Lyngby-Taarbæk Forsyning Vand & Spildevand

Referater 2023

 

Referater 2022

 

Lyngby-Taarbæk Forsyning Affald

Referater 2023

 

Referater 2022

Mølleåværket

Referater 2023

 

Referater 2022

 

Referater 2021

Honorar til bestyrelser

Alle medlemmer af bestyrelserne modtager et årligt honorar:

  • Formand (for alle fem selskaber) 111.849,65 kr.
  • Næstformand (for alle fem selskaber) 78.294,76 kr.
  • Bestyrelsesmedlem (i alle fem selskaber) 26.246,53 kr.
  • Forbrugervalgt medlem (i vandselskabet og spildevandsselskabet) 10.498,59 kr.
  • Medarbejdervalgt medlem (forsyningsselskabet) 10.498,59 kr.

Forbrugerrepræsentanter

På baggrund af Vandsektorlovens bekendtgørelse om forbrugerindflydelse skal der hvert 4. år vælges to forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S. De to medlemmer indgår i bestyrelserne på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Næste valg er i 2026.

Herunder finder du det seneste valgregulativ: