Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu

Stophane

Fra vores store forsyningsledning ude ved vejen går en stikledning ind til skelgrænsen ved din grund. Det er herfra, du får dit rene drikkevand. På denne stikledning sidder en stophane, som Lyngby-Taarbæk Forsyning kan bruge til at lukke og åbne for vandforsyningen ind til din bolig.

Stophane ventil

Du kan til enhver tid få rent drikkevand ud af dine haner takket være det kæmpe net af forsyningsledninger, der gemmer sig under jorden.

I alt har vi hos Lyngby-Taarbæk Forsyning 215 kilometer vandledninger. Her har vi forskellige dele og installationer, som alle har en vigtig funktion i forhold til at lede drikkevandet fra vores vandværk ud til dine haner, brusere og toiletter.

En af disse dele er stophanen, som typisk er placeret ved skelgrænsen ind til din grund.

FAQ om stophaner

Hvad er en stophane, og hvordan virker den?

En stophane er en ventil, som ejes af Lyngby-Taarbæk Forsyning. Stophanen bruges, når der skal lukkes eller åbnes for vandforsyningen ind til din grund. Det er fx nødvendigt midlertidigt at lukke for vandet i tilfælde af et vandbrud, en lækage eller ledningsrenovering før dine egne ventiler ved vandmåleren.

Hvis du har brug for få lukket vandet ind til din bolig, skal du kontakte os på telefon 72 28 33 60 eller skrive en mail til os på forsyning@ltf.dk.

Hvem ejer stophanen?

Hvis stophanen er placeret i fortovet, vejen eller lignende, er det Lyngby-Taarbæk Forsyning, der ejer den. Er stophanen placeret på egen grund (på jordledningen), er det som udgangspunkt din egen stophane. Er du i tvivl, er du velkommen til at kontakte os.

Hvad gør jeg, hvis jeg skal renovere min bolig?

Du kan have behov for at få lukket for vandet, hvis du skal have en vvs-installatør til at reparere fx et vandrør, et toilet eller en anden installation. Her skal du benytte dine egne ventiler, som typisk sidder i forbindelse med vandmåleren, til at lukke for vandet. Virker dine egne ventiler ikke - og de derfor skal udskiftes - kan du mod gebyr få os til at lukke for vores stophane. Du kan kontakte os på telefon 72 28 33 60 eller skrive en mail til os på forsyning@ltf.dk.

I vores takstblad kan du se prisen for henholdsvis lukkegebyr og åbnegebyr. 

Hvad gør jeg, hvis jeg opdager et vandbrud?

Uanset om det er hjemme hos dig selv eller ude ved vejen, du opdager et brud på vandledningen, skal du altid kontakte os på telefon 72 28 33 60, så vi kan rykke ud og lukke for stophanen for at undgå yderligere vandspild.

Ringer du inden for normal arbejdstid, bestræber vi os på at komme inden for en time.

Er bruddet på vandledningen på din egen matrikel, er det derefter din opgave at få repareret vandledningen. Kontakt os igen, når det er gjort, så vi kan åbne for stophanen, så du atter får vand i hanen.

Er der tale om et brud på en af vores vandledninger, har vi naturligvis ansvaret for at reparere den. I den forbindelse er vi nødt til at lukke for vandet i det pågældende område, indtil vi er færdige med reparationen.