Organisation og ledelse

Lyngby-Taarbæk Forsyning består af en række aktieselskaber – et for hvert forretningsområde og et holdingselskab.

 

 

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S er et serviceselskab, der varetager drift og administration for søsterselskaberne Lyngby-Taarbæk Affald A/S, Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S, Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Mølleåværket A/S.

Hvert selskab har en bestyrelse. Mølleåværkets bestyrelse er udpeget af de fire kommuner, der leverer spildevand til renseanlægget.

De andre selskaber er ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune gennem holdingselskabet Lyngby-Taarbæk Forsyning Holding A/S. Holdingselskabet har også en bestyrelse, der er udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune.

Organiseringen betyder, at hvert selskab i Lyngby-Taarbæk Forsyning har egen økonomi og budget/regnskab. Det betyder, at der er fuldt adskilt økonomi mellem selskaberne.

 

Virksomhedens organisation

Vi er organiseret i en projektafdeling, en økonomi- og administrationsafdeling og i driftsenheder. Driftsenhederne varetager den daglige drift og vedligeholdelse af Mølleåværket, forsyningsnettet, vandværkerne og genbrugspladsen.

I øjeblikket er vi i gang med en strategiproces, hvor vi også ser på vores fremtidige organisering.

 

 

Lyngby-Taarbæk Forsynings ledelse

Per Plannthin
Administrerende direktør
Marianne Taanum Bak
Direktør for
Økonomi og administration
Martin Petersen
Direktør for Projektafdelingen
Kasper Dibbern Petersen
Direktør for Forsyningsafdelingen