Priser – Affald

Priserne på afhentning af affald er sammensat af nogle obligatoriske ordninger samt en række tilvalgsmuligheder. Derfor afhænger prisen af, hvilken beholder man har til dagrenovation, hvor tit den bliver tømt, og om man har tilvalgt haveaffald. Som minimum skal husejere have en dagrenovationssæk på 125 liter.

Herunder ser du prisen for de mest almindelige ydelser for private. Den fulde prisliste finder du her – den viser også prisudviklingen på området.

 

Priser 2019

Lyngby-Taarbæk Forsynings bestyrelse har godkendt priserne for affaldsordningerne for 2019 – se dem her. Jordflytningsgebyret bliver fastsat af kommunen, og det er endnu ikke fastsat for 2019.

Lyngby-Taarbæk kommunalbestyrelse godkender priserne endeligt på et møde i løbet af efteråret.

 

 

Priser i kroner for affald 2018

Ekskl. moms Inkl. moms
Grundtakst for affald pr. husstand – obligatorisk 1.057,00 1.321,25
Dagrenovation, sæk 125 L. Pr. år 856,00 1.070,25
Dagrenovation, container 660 L. Pr. år 2.062,00 2.577,50
Haveaffald, tilvalg. Pr. år 461,00 576,25
Jordgebyr – obligatorisk (opkræves for Lyngby-Taarbæk Kommune) 7,00 8,75

 

660 l. containere til dagrenovation er til etageboliger og større ejendomme med flere husstande.

Grundtakst

Grundtaksten betaler alle, og den dækker blandt andet udgifter til sorteringsordning, genbrugsplads og storskrald.

 

Haveaffaldsordning

Alle borgere kan ved tilmelding og betaling til haveaffaldsordningen få afhentet haveaffald hver uge fra marts til og med november. Du tilmelder dig haveaffaldsordningen her.

Ved tilmelding skal du have en haveaffaldsbeholder på 140 liter. Den koster 931,25 kroner, og du bestiller den her.