Priser – Affald

Priserne på afhentning af affald er sammensat af nogle obligatoriske ordninger samt en række tilvalgsmuligheder. Derfor afhænger prisen af, hvilken beholder man har til dagrenovation, hvor tit den bliver tømt, og om man har tilvalgt haveaffald. Som minimum skal husejere have en dagrenovationssæk på 125 liter.

Her ser du priserne på vores mest almindelige ydelser for private. Den fulde prisliste åbner du her.

 

Priser i kroner for affald 2019

Ekskl. moms Inkl. moms
Grundtakst for affald pr. husstand – obligatorisk 1.186,00 1.482,50
Dagrenovation, sæk 125 L. Pr. år 750,00 937,50
Dagrenovation, container 660 L. Pr. år 2.172,00 2.715,00
Haveaffald, tilvalg. Pr. år 471,00 588,75
Jordgebyr – obligatorisk (opkræves for Lyngby-Taarbæk Kommune) 7,00 8,75

 

660 l. containere til dagrenovation er til etageboliger og større ejendomme med flere husstande.

 

Grundtakst

Grundtaksten betaler alle, og den dækker blandt andet udgifter til sorteringsordning, genbrugsplads og storskrald.

 

Haveaffaldsordning

Alle borgere kan ved tilmelding og betaling til haveaffaldsordningen få afhentet haveaffald hver uge fra marts til og med november. Du tilmelder dig haveaffaldsordningen her.

Ved tilmelding skal du have en haveaffaldsbeholder på 140 liter. Den koster 588,75 kroner, og du bestiller den her.