Ansøg om fritagelse for vandafledningsafgift

Hvis du har haft et brud på en vandledning i din ejendom – og derfor et usædvanligt stort vandforbrug – kan du undgå at betale vandafledningsafgift for den ekstra vandmængde, hvis den ikke er løbet i kloakken. De øvrige vandafgifter skal du dog stadig betale den fulde pris for.

Du ansøger om fritagelse ved at sende en mail til forsyning@ltf.dk med oplysning om, hvilken VVS-installatør, der har repareret skaden. Du skal også vedhæfte en tegning, der viser, hvor skaden er sket.

 

Betingelserne for at blive fritaget for vandafledningsafgiften:

  • Bruddet skal være skjult og opstået pludseligt.
  • Bruddet på vandledningen skal repareres af en autoriseret VVS-installatør.
  • VVS-installatøren skal angive brudstedet på en tegning over ejendommen.
  • Bagatelgrænsen for refusion af vandafledningsbidrag er 100 m3 ud over det normale vandforbrug jf. betalingsvedtægten.

 

Hvis selve bruddet ligger mindre end 5 meter fra en kloak, kan man ikke få fritagelse, da vandet højst sandsynligt er løbet til kloaksystemet, der som regel er utæt. Vi beregner den vandmængde, der er løbet bort i jorden ud fra tidligere års forbrug.

Hvis du får en autoriseret kloakmester til at vise, at kloakkerne er tætte gennem en såkaldt tæthedsprøve, vil vi vurdere sagen på ny.