Ansøg om kloakstik

Hvis du skal have et nyt kloakstik, fx til en ny udstykning, skal du benytte dette ansøgningsskema – skemaet gælder også for vandstik, byggevand og vandmålere til byggevand.

Ansøgningen skal udfyldes af dig som ejer og af den autoriserede VVS-installatør, der udfører arbejdet.

Du ansøger ved af udskrive denne blanket og sende den til:

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S
Hjortekærbakken 12
2800 Kgs. Lyngby
Att. Birgitte Thorsen

Du kan også scanne den og vedhæfte den i en mail til vand@ltf.dk.

 

Vi lægger stik ind til grundens skel, og for det skal du betale et tilslutningsbidrag. Fra skel og ind til bygningen er det dig som ejer, der sørger for etablering og vedligeholdelse.