Ansøg om vandstik, vandmåler og byggevand

Hvis du skal have et nyt vandstik, fx til en ny udstykning, eller ansøge om byggevand og vandmålere til byggevand skal du benytte dette ansøgningsskema.

Ansøgningen skal udfyldes af dig som ejer og af den autoriserede VVS-installatør, som udfører arbejdet. Hvis ansøgningen drejer sig om etableringen af et nyt vandstik, skal du vedlægge en tegning, der viser, hvor vandstikket ønskes indført på matriklen.

Du ansøger ved af udskrive denne blanket og sende den til:

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S
Hjortekærbakken 12
2800 Kgs. Lyngby
Att. Birgitte Thorsen

Du kan også scanne den og vedhæfte den i en mail til vand@ltf.dk.

 

Vi lægger stik ind til grundens skel, og for det skal du betale et tilslutningsbidrag. Fra skel og ind til bygningen er det dig som ejer, der sørger for etablering og vedligeholdelse.

 

Ansøgningsskemaet skema gælder også for byggevand og vandmålere til byggevand. Ved nedrivning af ejendom skal den gamle vandmåler indleveres til os på Hjortekærbakken 12, 2800 Kgs. Lyngby.

Ansøgning om vandinstallationer (undtagen vandmåler) på matriklen skal sendes til Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Miljø & Plan, på miljoplan@ltk.dk.