Flyttemeddelelse

Det er vigtigt, at du melder flytning til os.

Du skal aflæse vandmåleren pr. overtagelsesdatoen og udfylde nedenstående blanket, så vi kan opgøre dit forbrug og sende dig en flytteafregning – og oprette de nye forbrugere. Vi opkræver et gebyr på 100 kroner for at udarbejde flytteafregningen.

Husk, at det er sælgers ansvar at blive afmeldt hos os.

Hvis vi ikke modtager information om ejerskiftet, hæfter sælger for forbruget, indtil vi modtager flyttemeddelelsen.

Informationerne i skemaet bliver krypteret, når de sendes til os.

OBS! I feltet Aflæsningstal skal du skrive 0’er foran dit aflæste tal, så alle felter er udfyldt.

 

Din flyttemeddelelse er blevet sendt korrekt.

Der er en fejl i et eller andet felt. Revider venligst.

Du mangler at udfylde dette felt.

Du mangler at udfylde dette felt.

Du mangler at udfylde dette felt.

Du mangler at udfylde dette felt.

Du mangler at udfylde dette felt.

Du mangler at udfylde dette felt.

Du mangler at udfylde dette felt.

Du mangler at udfylde dette felt.

Du mangler at udfylde dette felt.

Du mangler at udfylde dette felt.

Du mangler at udfylde dette felt.

Du mangler at udfylde dette felt.

Du mangler at udfylde dette felt.

Du mangler at udfylde dette felt.

Du mangler at udfylde dette felt.

Du mangler at udfylde dette felt.

Du mangler at udfylde dette felt.


Nøgleoverdragelses
dokument, billede af måler m.m

Du mangler at udfylde dette felt.