Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu
Regn

Flere regnmålere skal hjælpe med at registrere skybrud og forebygge oversvømmelser

Klimatilpasning

To nye regnmålere i henholdsvis Lyngby og Virum skal hjælpe os med at registrere, hvordan nedbøren fordeler sig i kommunen. På baggrund heraf kan vi bedre vurdere, hvor der er størst behov for at opgradere kloaksystemet.

Med mere end 450 km spildevandsledninger er det en af vores store opgaver at holde ledningsnettet ved lige. Særligt i en tid hvor øgede regnmængder presser vores kloaksystems kapacitet mere og mere.

Det er noget, der kræver knivskarpe prioriteringer. For vi kan ikke renovere alle ledninger på én gang. Vi må prioritere de områder, hvor kloaksystemet er hårdest belastet, og hvor borgerne oplever de største gener. Det skal to nye regnmålere hjælpe os med at blive klogere på.

Vi har allerede en regnmåler på Mølleåværket i Lundtofte. De to nye regnmålere bliver placeret på henholdsvis Stades Krog i Lyngby og på Parkvej i Virum. Placeringerne er nøje udvalgte i forhold til, hvad der giver os de bedste muligheder for at registrere, hvordan nedbøren falder i kommunen. 

Nedbør fordeler sig nemlig sjældent ens over et større område, og skybrud er typisk meget lokale, så der kan godt være skybrud i den ene del af kommunen, mens der ikke er skybrud i den anden del af kommunen. Den type differentieringer bliver nu mulige at registrere. Noget der både er en hjælp for os og borgerne.  

Skarpere prioritering af ressourcerne

Regnmålerne er først og fremmest et værktøj til at styrke vores arbejde. Med data fra flere steder i kommunen får vi et bedre indblik i, hvor kloaksystemet er mest udfordret på sin kapacitet og behovet for en opgradering derfor er størst. 

På baggrund heraf kan vi lave nogle skarpere prioriteringer i forhold til, hvor vi renoverer, og dimensionere kloaksystemet mere præcist til behovene det pågældende sted – sådan at vi investerer de rigtige steder og på den rigtige måde. 

Mere præcis info om lokale skybrud

De kommende regnmålere vil indgå i et nationalt system, som i dag omfatter knap 200 regnmålere i Danmark. 

Danmark Meteorologiske Instituts (DMI) opsamler data herfra, som bl.a. bruges på www.forsikringsvejret.dk, som flere forsikringsselskaber benytter til at vurdere, om borgere ramt af oversvømmelser har krav på erstatning. Denne side kan man også anvende som borger til at se, om der har været skybrud en given dag på en given adresse. 

Etableringen af de to nye regnmålere giver derved borgerne bedre mulighed for at afklare, om der er registreret skybrud i deres lokalområde.