Aktuelt
Ingen akutte driftsbeskeder lige nu
Penge

Priserne for dig som kunde i 2024 er nu fastlagt

Nyhed

Efter at de forventede priser er blevet godkendt – først af vores egne bestyrelser og senere af kommunalbestyrelsen – kan vi nu præsentere jer kunder for, hvad I skal betale i det kommende år.

Som kunde i Lyngby-Taarbæk Forsyning betaler du for at få hentet affald, leveret rent drikkevand samt afledt og renset spildevand. Prisen er baseret på forskellige takster. Som forsyningsselskab har vi altid fokus på at have så lave driftsomkostninger som muligt og må heller ikke tjene penge på at løse de opgaver, vi er sat i verden for, men skal basere vores økonomi på ’hvile-i-sig-selv-princippet. Det betyder, at vi hverken må have overskud eller underskud. Evt. under- eller overskud skal reguleres via taksterne de efterfølgende år.

Efter at have beregnet de forventede priser for 2024, præsenterede vi dem for vores bestyrelser i slutningen af oktober, som godkendte dem. Herefter skulle de forelægges for kommunalbestyrelsen, som nu også har givet deres godkendelse.  

Affaldspriser stort set uændret

Taksten for affaldshåndtering i 2024 forbliver uændret for langt de flestes vedkommende. Der er dog en mindre justering i forhold til haveaffaldsordningen, som vedrører kunder bosat i boligforeninger.

Læs mere om ordningen

Prisen på spildevand har ændret sig mest

Du vil opleve en markant stigning i den samlede pris for vand og spildevand. Denne stiger fra 66 kroner per m3 i 2023 til 89 kroner per m3 i 2024 – en forskel på 23 kroner. For en gennemsnitlig familie, der bruger 80 m³ vand om året, svarer denne prisstigning til en ekstraudgift på ca.153 kr. pr. måned eller ca. 1.840 kr. årligt.

Det er primært prisen for at få afledt og renset spildevand, der stiger – den udgør 21 kroner af de samlede 23 kroner. Det er der flere årsager til, men hovedårsagen er, at klimatilpasning fylder tiltagende mere på vores budget. Og det er der gode grunde til. Øgede regnmængder og vandmasser presser vores kloaksystem og infrastruktur. Flere gange har hyppigere og voldsommere skybrud skabt oversvømmelser og ødelæggelser. Og vi som forsyningsselskab skal leve op til flere og nye krav i forhold til at håndtere spildevandet, så vi passer på miljøet. Etablering af klimatilpasningsanlæg er derfor en stor udgiftspost – fx forsinkelsesbassinerne i Ålebækken Ruinpark. Og da klimatilpasning bliver mere og mere nødvendigt, forventer vi, at det også vil påvirke priserne set henover en 10-årig periode.  

Ledningsomlægningen i forbindelse med letbanearbejdet har også påvirket prisen, og den betydelige stigning i elpriser og generelle prisstigninger på varer og materialer, som krigen i Europa har forårsaget, er først slået igennem i priserne for 2024. 

Den mindre prisstigning på vand – de ca. 2 kroner af de ca. 23 kroner – skyldes, at vi har foretaget forskellige initiativer for at optimere driften og højne forsyningssikkerheden på vandområdet. Blandt andet har vi renoveret to kildepladser og etableret nye råvandsledninger, som fører vandet fra kildepladserne til Lundtofte Vandværk. 

Se alle priser for 2024 her